Share
Like this video? Share it! Submit it to Stumbleupon by Clicking here -->
Posted in Ultraviolet Astronomy (Videos).
Năm 1801 nhà khoa học người Đức Johann Wilhelm Ritter , sau khi nghe tin về sự phát hiện ra tia hồng ngoại năm 1800, đã dự đoán rằng có một loại tia nào…221

Tags: 
2017-04-04T13:38:16+00:00 Download this Video or Audio MP3